Για την μειονότητα είναι καλό που είναι μουσουλμάνα, αλλά θα προτιμούσαν κάποιον άντρα. Για τους ψηφοφόρους είναι καλό που είναι γυναίκα, αλλά δεν είναι καλό που είναι μουσουλμάνα. Για κάποιους ελληναράδες είναι κακό που είναι και μουσουλμάνα και γυναίκα. Σε κάποιους άλλους, πάλι, μας αρέσουν και τα δυο…

Advertisements