Αγαπητό ηµερολόγιο. Αυτές τις µέρες είµαι άρρωστος και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που σκέφτοµαι αυτά που σκέφτοµαι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα στα γράψω. Παραπέρα, στους άλλους, δεν θα τα πω…

Επαιρόµεθα, λοιπόν, ότι είµαστε η χώρα µε τις λιγότερες αυτοκτονίες. Ενίοτε δε, το διατυπώνουµε µε το χαρακτηριστικό «λαός» που παραπέµπει και στην ανωτερότητα της φυλής… Και, φυσικά, περιγελούµε τους Σκανδιναßούς και τους ανάλογους υπόλοιπους…
Διάßαζα προ ηµερών πως η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα παγκοσµίως όπου απαγορεύεται η κανονική ταφή των αυτοχείρων. Άναγνωρίζω πως υπάρχει ικανός λόγος που συµßαίνει αυτό. Είναι το ανάλογο αυτού που συµßαίνει παγκοσµίως, να µη δίδεται ιδιαίτερη δηµοσιότητα στις αυτοκτονίες, να αποτελεί, δηλαδή, το γεγονός ένα είδος ταµπού. Και ο λόγος είναι φυσικά, ότι όποτε υπάρχει δηµοσιότητα αυξάνονται οι αυτοκτονίες… Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέßη τον προπροηγούµενο αιώνα, όταν δηµοσιεύθηκε το ßιßλίο του Γκαίτε «Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου»: αυτοκτονίες – αντίγραφα εκείνης του ήρωα του Γκαίτε σηµειώθηκαν σε όλη την Ευρώπη…
Διαßάζω επίσης πως στις ΗΠΑ, οι Αµερικανοί που αυτοκτονούν κάθε χρόνο µε όπλα, και µόνον αυτοί, είναι περισσότεροι από όσους δολοφονούνται µε όπλα κάθε χρόνο…
Υπάρχει λοιπόν λόγος που η αυτοκτονία αποτελεί ταµπού. Είτε συµφωνεί κάποιος µε αυτού του είδους τους λόγους είτε όχι… (λόγους που «µυρίζουν» παραγωγικότητα και Δηµογραφικό και άλλα τοιαύτα…) Έστω. Αυτό που έχει σηµασία εν προκειµένω είναι πως υπάρχει λόγος και είναι σεßαστός, επειδή, ας πούµε, µια κοινωνία νοµιµοποιείται να αυτοπροστατεύεται, έστω και µε ψεύδη που αντλούν κύρος από τα εκάστοτε κατά συνθήκην κρατούντα. Είναι δε αποδεκτή, ας πούµε, ακόµη και η χαρακτηριστική ελληνική υπερßολή να εκßιάζεται, ουσιαστικά, η απόκρυψη, η µη καταγραφή των αυτοκτονιών…
Η έπαρση όµως των οµοεθνών και συµπολιτών µου για τις λιγότερες αυτοκτονίες που συµßαίνουν (που σηµαίνει: καταγράφονται…) στη χώρα µας µε αφήνει µε ßαθιά αµφιθυµία. Επιχειρώ να γελάσω µε το γελοίον της υποκρισίας, αλλά δεν µου ßγαίνει…

(26-1-2006)

Advertisements