Το προηγούμενο γράφτηκε ακούγοντας «Το Αγριολούλουδο» του Στέλλιου.

Αν ενδιαφέρεται κανείς, τελικά, για τέτοιες (συναισθηματικές) λεπτομέρειες…

Advertisements