Τα γεγονότα,
πουλιά που κατεβαίνουν
ψάχνοντας ώμους.

Advertisements