Νέοι άνθρωποι
τους δρόµους κυριεύουν.
Κοιτάς. Θυµάσαι.

Advertisements