«Τον ίδιο μήνα (Μάρτιος του 1904) μεγάλος καυγάς άναψε στην Σμύρνη μεταξύ Απόλλωνα και Πανιωνίου (φυσικά ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος) δια την εξής αιτία: ο Απόλλωνας που ήταν αρκετά δυνατός αγωνιστικά αμφισβητούσε από τον Πανιώνιο την αρχαιότητα ισχυριζόμενος, ότι ούτος επί πολλά έτη από της ιδρύσεώς του με το όνομα “Ορφεύς” (1890) ήτο σχεδόν καθαρά καλλιτεχνικός, μόλις δε το 1898 με την ένωσιν του με το “Γυμνάσιο” απέβη κατά πλειονότητα αθλητικός, ενώ ο Απόλλων από της συστάσεώς του έδρασεν εξ ίσου καλλιτεχνικώς και γυμναστικώς.»

 Παύλος Μανιτάκης, «100 χρόνια αθλητισμού 1830 -1930 Αθήνα 1962»

Advertisements