Η δύσκολη, όσο και φιλόδοξη προσπάθεια που ξεκινήσαµε τον Μάρτιο συνάντησε ανταπόκριση πέραν των προσδοκιών µας. Μετριοπαθείς εκ φύσεως, γευθήκαµε µε ικανοποίηση τον ενθουσιασµό που υποδεικνύουν τηλεφωνήµατα, επιστολές και email στη σύνταξη της «Αστρόπολης».
Φαίνεται να υπάρχει στην εποχή µας µια πραγµατική ανάγκη προßολής µιας Αστρολογίας που µέχρι σήµερα κρυφανάσαινε στο περιθώριο ζωδιακών παιγνίων συναναστροφής και εµπορευµατικής εκµετάλλευσης… Φαίνεται πως µπορούµε πλέον να µιλάµε για έργο προßολής αυτής της διαφορετικής Αστρολογίας, µιας Αστρολογίας που αποπειράται να διαπλέξει το διαχρονικό και το επίκαιρο µε το νήµα της συνέπειας, της αξιοπιστίας και της σοßαρότητας.
Όπως, όμως, λέει και κάποιος συντάκτης μας, ίσως ήρθε επιπλέον η ώρα να διακηρύξουμε ένα διαφορετικό λάιφ στάιλ: μια ζωή που να χαρακτηρίζεται από απλότητα, από ρυθμούς ανθρώπινους και εναρμονισμένους με το βαλς που εκτυλίσσεται στο στερέωμα, από αλήθεια απέναντι στις έσω επιταγές του καθενός μας: από αυθεντικότητα, δηλαδή.
Ίσως να πρέπει πάλι να θυμηθούμε πως η ζωή μας ξετυλίγεται στη συνείδησή μας και όχι στα μάτια των άλλων· πως η παιδεμένη απλότης μιας ντουζίνας συμβόλων σε έναν κύκλο μετέχει περισσότερο της αλήθειας μας από τα εταιρικά λογότυπα που συνοδεύουν την καθημερινότητά μας· και πως η εντός σιωπή μας τη συνοδεύει καλύτερα από τα  διαφημιστικά τζιγκλς… «Καλύτερα μιας ώρας ζωή αυθεντική, παρά σαράντα χρόνια παράσταση εικονική» επιμένει ο προαναφερθείς συντάκτης μας. Εγώ πάλι σκέφτομαι πως θα μπορούσαμε να έχουμε και εβδομήντα χρόνια αυθεντικής ζωής… Θα αρκούσε ένα λάιφ στάιλ που θα μπορούσε να συνοψισθεί σε σύνθημα: «ΠΑΠΑΠΑ»: Πιο Απλά, Πιο Αργά, Πιο Αυθεντικά. Σαν μια άρνηση που καταφάσκει στη ζωή…

Γωγώ Π. Κοροντζή

Advertisements