Μια λωρίδα ήλιου στον σκιασμένο δρόμο· σαν αρνητικό της σκιάς του Ακάλυπτου.
Το φως κατευθύνεται, χωρίς να φτάνει, στην νεραντζιά απέναντι· την δείχνει.

Advertisements