Στα νοσοκομεία βλασταίνουν οι ευκαιρίες: αν είσαι μαλάκας, εδώ θα γίνεις ένας πιεσμένος μαλάκας· αν διαθέτεις κάποιον σπόρο αυτογνωσίας, μπορεί και να ανθίσει (λιπαίνεται με πόνο, βλέπεις, αυτό το φυτό).

Advertisements