Πέρασα σήμερα ΚΤΕΟ.
Επαρκής – μπορώ ακόμα να κυκλοφορώ.

Advertisements