Σαν μια σύντομη παύση στο τέλος μιας πρότασης
που μετεωρίζεται επί ώρα
αλλά παραμένει σύντομη.
Μια ήττα της σύνταξης,
ίσως και μια ανατροπή των συντεταγμένων νοημάτων.
Μια μικρή ολοκλήρωση,
ούτως ειπείν,
για το ελλειπτικά ειπωμένο.
Σαν σημασία.

Advertisements