Επέτειος σήμερα· επέτειος επιβίωσης, αν έχει κάποιο νόημα η φράση…

Διπλώνω προσεκτικά τις φράσεις μου στο συρτάρι τους, έτσι που από κάθε μια να φαίνεται μόνο μια λέξη· σαν παγίδα στους βιαστικούς· σαν αντίδωρο σε όσους είναι τόσο νέοι και ακμαίοι που δεν αφήνονται στον Χρόνο.

Το μυστικό ποτάμι της ζωής θραύει ψευδοφράγματα και συσκοτίζει την ομορφιά της ποιητικής του θανάτου. Πάντοτε. Συμπαρασύρει κουρασμένα κούτσουρα σε εορταστικούς στροβιλισμούς. Γιορτή της τελευταίας στιγμής, σαν σε επέτειο συντρόφισσας που ξέχασα να της πάρω λουλούδια.

http://mariospro.wordpress.com/2006/05/29/xroniko

Advertisements