Απλοποίησε τη ζωή σου. Δεν τα έχεις πραγματικά ανάγκη όλ’ αυτά. Μείωσέ τα όλα. Ξέκλεψε χώρο για το συνειδησιακά περιττό: είναι το συνάλλαγμά σου. Το μόνο σκληρό νόμισμα.

Advertisements