…Πρέπει πρώτα να έχεις σκοτώσει μερικούς δράκοντες. Φυσικά, στο σώμα σου, μετά, θα υπάρχουν τα ίχνη της πάλης· σχεδόν εμφανή. Μόνον έτσι, όμως, ευλογεί κάποιος τη ζωή του.

Advertisements